Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Juchnowiec Kościelny  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Juchnowiec Kościelny

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Juchnowiec Kościelny.

Mapa Geoportal Juchnowiec Kościelny
Mapa z granicą gminy Juchnowiec Kościelny

Dane urzędu

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelnyul. Lipowa 10Juchnowiec Kościelny, 16-061

Tel: 85 7132880

Fax: 85 7132881

Elektroniczna skrzynka podawcza: /200205/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Juchnowiec Kościelny: 2002052

Witryna: www.juchnowiec.gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Marcinowiczsekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Aktualności z gminy Juchnowiec Kościelny

Pobierz mapę gminy Juchnowiec Kościelny

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Juchnowca Kościelnego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Juchnowiec Kościelny to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Juchnowiec Kościelny na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Juchnowca Kościelnego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Juchnowca Kościelnego

Gmina Juchnowiec Kościelny w liczbach

Powierzchnia gminy Juchnowiec Kościelny*

171 km2

515 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny*

16 932 mieszkańców

442 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Juchnowiec Kościelny*

99 mieszkańców na km2

790 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Juchnowiec Kościelny

Geoportal Juchnowiec Kościelny prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Juchnowiec Kościelny, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Juchnowiec Kościelny.

Dostęp do danych Geoportalu Juchnowiec Kościelny

Jak powstał Geoportal gminy Juchnowiec Kościelny?

Geoportal Juchnowiec Kościelny powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Juchnowiec Kościelny.

Geoportal Juchnowiec Kościelny umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Juchnowiec Kościelny oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Juchnowiec Kościelny, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Juchnowiec Kościelny

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Juchnowiec Kościelny?

Informacje na Geoportalu Juchnowiec Kościelny

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Juchnowiec Kościelny?

Korzyści z Geoportalu Juchnowiec Kościelny

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Juchnowiec Kościelny?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Juchnowiec Kościelny.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Juchnowcu Kościelnemu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Juchnowca Kościelnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Juchnowiec Kościelny, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Juchnowiec Kościelny oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Juchnowiec Kościelny. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Juchnowca Kościelnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Juchnowca Kościelnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Juchnowiec Kościelny. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Juchnowiec Kościelny.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Juchnowcu Kościelnemu.

  Geoportal gminy Juchnowiec Kościelny posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Juchnowiec Kościelny. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Juchnowcu Kościelnemu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Juchnowiec Kościelny przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Juchnowcu Kościelnemu.

  W Geoportalu Juchnowiec Kościelny przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Juchnowiec Kościelny. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Juchnowcu Kościelnemu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Juchnowiec Kościelny zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Juchnowiec Kościelny, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Juchnowiec Kościelny oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Juchnowiec Kościelny.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Juchnowiec Kościelny. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Juchnowiec Kościelny są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Juchnowiec Kościelny podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Juchnowiec Kościelny.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Juchnowcu Kościelnemu. W Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Juchnowcu Kościelnemu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Juchnowiec Kościelny.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Juchnowiec Kościelny. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Juchnowiec Kościelny.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Juchnowiec Kościelny, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Juchnowiec Kościelny. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Juchnowiec Kościelny.

 • Zabytki w gminie Juchnowiec Kościelny

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Juchnowiec Kościelny. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Juchnowiec Kościelny oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Juchnowiec Kościelny.

 • Informacje o wyborach w gminie Juchnowiec Kościelny

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Juchnowiec Kościelny. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Juchnowiec Kościelny i wiele istotnych informacji.

Geoportal Juchnowiec Kościelny dla mieszkańców

Geoportal Juchnowiec Kościelny jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Juchnowiec Kościelny. Na mapie Juchnowca Kościelnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Juchnowiec Kościelny. Korzystając z map Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Juchnowiec Kościelny dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu