Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Juchnowiec Kościelny w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Juchnowiec Kościelny wynosi 171 km2, zajmuje 515 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Juchnowiec Kościelny zamieszkuje 16 932 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 442 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Juchnowiec Kościelny wynosi 99, jest 790 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Juchnowiec Kościelny. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Juchnowiec Kościelny prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Juchnowiec Kościelny.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Juchnowiec Kościelny: 171515
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Juchnowiec Kościelny: 0,141368
Lesistość w % w gminie Juchnowiec Kościelny: 15,91624
Ludność na 1 km2 w gminie Juchnowiec Kościelny: 99790
Liczba ludności ogółem w gminie Juchnowiec Kościelny: 16 932442
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Juchnowiec Kościelny: 21,749
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Juchnowiec Kościelny: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Juchnowiec Kościelny: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Juchnowiec Kościelny: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Juchnowiec Kościelny: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Juchnowiec Kościelny: 124271
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Juchnowiec Kościelny: 6,1505
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Juchnowiec Kościelny: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Juchnowiec Kościelny: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Juchnowiec Kościelny: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Juchnowiec Kościelny: 747,81576
Przedszkola bez specjalnych w gminie Juchnowiec Kościelny: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Juchnowiec Kościelny: 391,2427
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Juchnowiec Kościelny: 94,8739
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Juchnowiec Kościelny: 11,238
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Juchnowiec Kościelny: 444701
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Juchnowiec Kościelny: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Juchnowiec Kościelny: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Juchnowiec Kościelny: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Juchnowiec Kościelny: 90,81297
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Juchnowiec Kościelny: 57,7819
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Juchnowiec Kościelny: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Juchnowiec Kościelny: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Juchnowiec Kościelny: 90,81109
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Juchnowiec Kościelny: 57,7474

Źródłem danych statystycznych dla gminy Juchnowiec Kościelny jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Juchnowiec Kościelny, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.