Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Juchnowiec Kościelny - sprawdź miejscowy plan gminy Juchnowiec Kościelny

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Juchnowiec Kościelny? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Juchnowiec Kościelny.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Juchnowiec Kościelny.

MPZP Juchnowiec Kościelny
Mapa MPZP gminy Juchnowiec Kościelny

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Juchnowcu Kościelnemu.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Juchnowiec Kościelny

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Juchnowiec Kościelny i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Juchnowiec Kościelny prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Juchnowca Kościelnego. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Juchnowiec Kościelny.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Juchnowiec Kościelny i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Juchnowiec Kościelny obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Juchnowiec Kościelny z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Juchnowca Kościelnego

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Juchnowca Kościelnego

0

60 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Juchnowiec Kościelny, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Juchnowiec Kościelny, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1433 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Juchnowca Kościelnego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Juchnowiec Kościelny z podziałem na lata

Rejestr MPZP Juchnowiec Kościelny

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Juchnowiec Kościelny. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XX/248/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł)XX/248/202030-10-2020
Uchwała nr V/84/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja)V/84/201914-3-2019
Uchwała nr XLII/383/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Kolonia Koplany (obręb geodezyjny Koplany Folwark)XLII/383/201827-8-2018
Uchwała nr XLII/382/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części wsi Ignatki (obszar Planistyczny Ignatki Wieś - Wschód)XLII/382/201827-8-2018
Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)XXXIII/305/201711-12-2017
Uchwała nr XXV/229/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł)XXV/229/201730-1-2017

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Juchnowcu Kościelnemu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Juchnowiec Kościelny odpowiada wójt/burmistrz gminy Juchnowiec Kościelny. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Juchnowiec Kościelny nie obowiązuje, to urząd gminy Juchnowiec Kościelny wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Juchnowcu Kościelnemu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Juchnowiec Kościelny z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Juchnowiec Kościelny na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Juchnowca Kościelnego. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Juchnowiec Kościelny!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Juchnowiec Kościelny